De begeleidingstool van FE.BI vzw geeft de opleidingsmogelijkheden weer om als werknemer of als jongere een verpleegkundig diploma te behalen.

Opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600)

Het opleidingsproject voor verpleegkundigen ‘project 600′ van FE-BI vzw richt zich tot werknemers uit de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten die zich willen heroriënteren door te kiezen voor een opleiding bachelor verpleegkunde of HBO5 verpleegkunde. Dit project biedt aan de werknemer een uitzonderlijke kans om te studeren zonder loonverlies gedurende maximum 3 jaar in de HBO5-opleiding of maximum 4 jaar in de Bacheloropleiding. Opgelet: de kandidaten moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Opstap naar verpleegkunde (voorheen project 360) –  voor werknemers van niet-openbare woonzorgcentra

Het project ‘opstap naar verpleegkunde‘ project van FE-BI vzw voorziet financiële ondersteuning voor werknemers van niet-openbare woonzorgcentra die nog geen houder zijn van een diploma hoger onderwijs en die vanuit eender welke functie alsnog een diploma verpleegkunde willen behalen. Deze financiële ondersteuning bestaat uit bijkomend vormingsverlof (bovenop het Vlaams Opleidingsverlof (vroeger betaald educatief verlof)) en de terugbetaling van de inschrijvingskosten.

Opstap naar verpleegkunde (voorheen project 360) –  voor werknemers van privé-ziekenhuizen

Het project ‘opstap naar verpleegkunde‘ project van FE-BI vzw voorziet financiële ondersteuning voor werknemers van privé-ziekenhuizen die vanuit eender welke functie alsnog een diploma verpleegkunde willen behalen. Deze financiële ondersteuning bestaat uit bijkomend vormingsverlof (bovenop het betaald educatief verlof) en de terugbetaling van de inschrijvingskosten.

 

Als werknemer verpleegkundige worden

Related Articles

Als werknemer verpleegkundige worden