Opleidingsproject Zorgkundige

Via het opleidingsproject zorgkundige van FE.BI vzw kan men een opleiding zorgkundige volgen via een deeltijds opleidingstraject met behoud van het basisloon. Opgelet: de kandidaten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Opstap naar zorgkundige  

Het project ‘opstap naar zorgkundige‘ van FE.BI vzw voorziet financiële ondersteuning voor werknemers van niet-openbare woonzorgcentra die vanuit een niet-verzorgende functie (logistieke hulp, poets- en keukenpersoneel, enz.) de studies willen aanvatten of voortzetten die leiden tot het behalen van een diploma zorgkundige.

Deze financiële ondersteuning bestaat uit bijkomend opleidingsverlof (bovenop het Vlaams Opleidingsverlof (vroeger betaald educatief verlof)) en een tussenkomst voor het inschrijvingsgeld. Opgelet: de kandidaten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Project 3030 

Niet-verzorgend personeel uit deze zorg kan zich dankzij het Project 3030 omscholen tot verzorgende of zorgkundige. Met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden volgen geselecteerde deelnemers ongeveer een jaar een dagopleiding. Geslaagde deelnemers krijgen een attest ‘verzorgende’ of ‘zorgkundige’ van de VDAB, die de opleidingen erkent en subsidieert. Het project loopt per schooljaar. Ook in dit project moeten de kandidaten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Via Vorming Hogerop

Met het project ‘VIA vorming hogerop!’ kunnen laaggeschoolde werknemers een beroepsgerichte opleiding volgen die, bij voorkeur, leidt  tot een knelpuntberoep in de sociale sector. De werknemer behoudt zijn loon en wordt tijdens de opleiding (deels) vrijgesteld van werk.  De werkgever ontvangt financiering om een tijdelijke vervanger aan te werven.

Als werknemer zorgkundige worden

Related Articles

Als werknemer zorgkundige worden