in VacaturesTewerkstelling Tags: vacaturesverpleegkundecijfers

De arbeidsmarkt is een complex samengaan van de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten. Dit wordt in kaart gebracht in de visualisatie “Beroepen in Cijfers”.

Wat houdt het in?

  • Per beroep wordt een overzicht gegeven van het aantal ontvangen en openstaande vacatures enerzijds, en het aantal Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) anderzijds.
  • Een interactieve overzichtskaart van Vlaanderen toont de regionale verdeling van de belangrijkste gegevens, tot op het niveau van de arrondissementen.
  • Staafgrafieken vormen de benchmark tussen het gekozen beroep en de andere beroepen van dezelfde beroepsgroep.
  • Wanneer het een knelpuntberoep betreft, wordt er een link voorzien naar een extra scherm met bijkomende informatie.
  • In het tabblad Vacatures duiden grafieken aan uit welke sectoren de meeste vacatures komen, welke studieniveaus, ervaring en talenkennis er gevraagd worden en wat het aandeel is van tijdelijke en vaste circuits.
  • Het tabblad Werkzoekenden gaat in op de kenmerken van de NWWZ die zich voor dit beroep hebben ingeschreven. Het gaat om de man-vrouwverhouding, het aandeel laag-, midden- en hooggeschoolden, de leeftijdsverdeling en de werkloosheidsduur.
  • Een laatste tabblad geeft de evolutie van de spanningsindicator weer.
  • De data worden maandelijks geactualiseerd.
Voor het beroep van Verpleegkunde werd de belangrijkste informatie weergegeven in deze folder.

 

Beroepen in cijfers: Verpleegkunde

Related Articles

Beroepen in cijfers: Verpleegkunde