Hebt u dit diploma behaald binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, en hebt u daarmee in uw thuisland toegang tot een gereglementeerd beroep? Dan kunt u, indien u voldoet aan onderstaande voorwaarden, rechtstreeks een professionele erkenning aanvragen bij de daarvoor bevoegde instantie. Welke beroepen gereglementeerd zijn, verschilt per land. Voor een totaal overzicht van de gereglementeerde beroepen per land kunt u de Europese database (EN/DE/FR) raadplegen.

  • U hebt uw diploma behaald binnen de EER of Zwitersland
  • U hebt de nationaliteit van een land binnen de EER of Zwitersland
  • Uw diploma geeft toegang tot een gereglementeerd beroep in uw land van herkomst
  • Het beroep is een gereglementeerd beroep in België.
Adres
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel
België
Telefoon: Bel 1700 via internet
E-mail: mailvragen.zorgberoepen@zorg-en-gezondheid.be

Meer informatie.

Op het startpunt grensarbeid vind je ook alle informatie over werken in de BENELUX.

Nederlandse zorgkundigen in België tewerkstellen

Related Articles

Nederlandse zorgkundigen in België tewerkstellen