Herintreden in de zorg is mogelijk via een Terugkeercursus voor Verpleegkundigen.

Voorwaarde is dat je:

  • bij de VDAB als werkzoekende (voltijds of deeltijds) ben ingeschreven én
  • minstens 3 jaar niet gewerkt hebt als verpleegkundige in de zorgverlening of dezelfde verpleegtechnische competenties nodig had OF je werkt reeds deeltijds (max. 32u/week) in de sector en je hebt minder dan 9 maanden ervaring met de competenties die verwacht worden op de verpleegtechnische dienst waar je wenst tewerkgesteld te worden.

Deze erkende beroepsopleiding wordt georganiseerd door de VDAB, de  lesplaats kan variëren (Gent of Brugge). De opleiding bestaat uit 7 lesweken : 20 lesdagen van 6 uren, 3 dagen in de week en 2 stageperiodes van 10 dagen of 76 uur. Het lessenpakket is breed en bedoeld om je kennis bij te spijkeren.

Terugkeercursus Verpleegkunde

Related Articles

Terugkeercursus Verpleegkunde