TEWERKSTELLINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

SOCIOCULTURELE ORGANISATIE

Buurtwerker

Maatschappelijk werker

Monitor in de sociale economie

Opvoeder/begeleider

Pedagoog

Sociocultureel medewerker

Straathoekwerker

Journalist

BIJ DE MENSEN THUIS

o.a diensten voor gezinszorg en thuisverpleging

Huisarts

Poetshulp

Vroedkundige

Verzorgende/zorgkundige

Verpleegkundige

Kinesist

Logopedist

Podoloog

Ergotherapeut

Maatschappelijk werker

BIJZONDERE JEUGDZORG

Opvoeder/begeleider

Pedagoog

Psycholoog

Maatschappelijk werker

Psychologisch assistent

SOCIALE ECONOMIE

BESCHUTTE & SOCIALE WERKPLAATSEN

Maatschappelijk werker

Opvoeder/begeleider

Monitor in de sociale economie

Psycholoog

KINDERDAGVERBLIJF

Begeleider in de kinderopvang

Pedagoog

Onthaalouder

(Sociaal) verpleegkundige

Keukenhulp

ONDERSTEUNENDE DIENST IN ORGANISATIE (woon en – zorgcentra, gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, ziekenhuizen, kinderdagverblijven)

Administratief medewerker

Boekhouder

ICT-medewerker

Onderhoudsmedewerker

Logistiek assistent

Medewerker Grootkeuken

Poetshulp

WOON- EN ZORGCENTRUM

Animator in de ouderenzorg

Verzorgende/zorgkundige

Verpleegkundige

Geriater

Huisarts

Diëtist

Kinesist

Ergotherapeut

Logopedist

GEHANDICAPTENZORG

Opvoeder/begeleider

(Ortho)pedagoog

Psycholoog

Ergotherapeut

Kinesist

Logopedist

Diëtist

Verpleegkundige

EIGEN / GROEPSPRAKTIJK of VERBONDEN AAN ZIEKENHUIS

Ambulancechauffeur,

ApothekerApotheekassistent,

Anesthesist, Cardioloog,Chirurg,

Dermatoloog,

Diëtist,

Geriater, Gynaecoloog, Huisarts,

Kinderarts, KNO-arts,

Kinesist,

Laborant,

Logistiek assistent,

Logopedist,

Maatschappelijk werker

Medisch secretariaat,

Neuroloog, Oogarts,

Podoloog, Prothesist,

Psychiater, Psycholoog, Psychologisch assistent,

Radioloog,

Tandarts, Tandartsassistent, Tandtechnicus,

Technoloog in de medische beeldvorming,

Uroloog,

Verpleegkundige,

Verzorgende/zorgkundige,

Vroedkundige

OPENBARE SECTOR

(Cultureel Centrum, OCMW)

Cultuurfunctionaris

Podiumtechnieker

Sociocultureel medewerker

Sportfunctionaris

Onthaalouder

Begeleider in de kinderopvang

Maatschappelijk werker

Verpleegkundige

Verzorgende/zorgkundige

 

BEGELEIDINGSDIENSTEN

Buurtwerker

Huisarts, Kinesist

Maatschappelijk werker

Pedagoog

Psycholoog, Psychologisch assistent,
Sociocultureel medewerker

Straathoekwerker

Verpleegkundige

EEN EIGEN ZAAK
ApothekerOptiekerOnthaalouder

Journalist

 

     
Tewerkstellingsplaatsen en beroepen in de socialprofitsector

Related Articles

Tewerkstellingsplaatsen en beroepen in de socialprofitsector