in BeroepeninfoTewerkstelling Tags: zorgkundige

Zorgkundigen zullen straks bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt, zoals het toedienen van oogdruppels of het meten van de suikerspiegel of de bloeddruk. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. Via een vorming van 150 uur worden ze opgeleid voor die nieuwe handelingen.

Over welke taken gaat het dan juist?

Om welke nieuwe handelingen gaat het in de lijst van 1 september 2019?

 1. Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
 2. Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de
  verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
  – oraal (inbegrepen inhalatie);
  – rectaal;
  – oogindruppeling;
  – oorindruppeling;
  – percutaan;
  – subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.
 3. Voeding en vochttoediening langs orale weg.
 4. Manuele verwijdering van fecalomen.
 5. Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen

Meer informatie vind je hier.

150 uur extra opleiding

Voor de uitbreiding van de taken is het noodzakelijk dat een zorgkundige 150u extra opleiding volgt, die maximaal voor de helft wordt ingevuld met stage en waaruit blijkt dat men de bekwaamheid heeft verworven voor het verrichten van de nieuw lijst van toevertrouwde verpleegkundige activiteiten.

De zorgkundigen die vóór 1 september 2019 geregistreerd zijn, zijn niet verplicht om een bijkomende opleiding te volgen in het uitvoeren van de handelingen van de lijst van 1 september 2019. Maar indien zij geen bijkomende opleiding volgen zullen zij deze aanvullende handelingen niet mogen uitvoeren.

We houden je verder op de hoogte hoe deze bijkomende opleiding zal worden aangeboden en georganiseerd.

 

 

Uitbreiding taken zorgkundige

Related Articles

Uitbreiding taken zorgkundige