In kader van het Euregionale project ‘Future Proof for Cure and Care’ (van de Euregio Maas-Rijn en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg) werd een Euregionaal Zalmmodel en opleidingsaanbod ontwikkeld.

Ook werd het zalmmodel per regio apart opgemaakt. Modellen zijn terug te vinden in dit document.

  • Euregionaal zalmmodel – blz 21
  • zalmmodel Vlaanderen – blz. 22
  • zalmmodel Franstalige provincie Luik – blz. 25
  • zalmmodel Duitstalige gemeenschap – blz. 30
  • zalmmodel Nederlands Limburg (Nederland) – blz. 31
  • zalm-Modell Gesundheitsregion Aachen (Aken) – zie blz. 33

Het model brengt zowel de verticale (= op welk niveau situeert zich een specifieke opleiding ten opzichte van een hoger of lager niveau) als horizontale (= wat zijn vergelijkbare diploma’s zijn in de andere regio’s) mogelijkheden worden in kaart. Hierdoor kunnen werkgevers uit de zorgsector gemakkelijker functies en competenties vergelijken en dus werknemers sneller en correcter inschalen in de Euregio Maas-Rijn.

Doel:

Arbeidsmobiliteit en invulling van het aantal zorgverleners in de Euregio Maas-Rijn verhogen! Door een vlottere uitwisseling van werknemers binnen de Euregio vraag en aanbod van werknemers in balans houden.

“Met het project is prioritair ingezet op de promotie van de zorgberoepen. In elke partnerregio van de Euregio Maas-Rijn wordt de zorgsector immers geconfronteerd met een groeiende behoefte aan zorgverleners. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede voorbeelden over de grenzen heen heeft geleid tot een aantal concrete resultaten die de arbeidsmobiliteit in de Euregio moeten verhogen”. Gedeputeerde Marc Vandeput, voorzitter van projectcoördinator POM Limburg

* Een Euregio is een internationale samenwerkingsverband van een aantal provincies en andere bestuurseenheden die verspreid liggen over drie landen. De Eurregio Maas-Rijn omvat de landen België, Nederland en Duitsland.

 

Zorgfuncties (Logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, verpleegkundige) in de Euregio Maas-Rijn

Related Articles

Zorgfuncties (Logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, verpleegkundige) in de Euregio Maas-Rijn